"); } else { $boodschap = $_SESSION['melding']; echo(""); } ?>
<?echo $mrl_home?>
<?echo $mrl_terug?>

0) { $sqluwsite = "SELECT * FROM relaties WHERE relatienummer = $f_ritten_uwsitenr"; $resultuwsite = mysql_query($sqluwsite) or die (mysql_error()); $aantaluwsite = mysql_num_rows($resultuwsite); if ($aantaluwsite != '0') { $rowuwsite = mysql_fetch_object($resultuwsite); $us_emailadres = $rowuwsite->emailadres; $namen = explode("@",$us_emailadres); $us_uwthemanaam = $namen[0]; } } ?> E$mmrcode";?> $mrr_wijzigen";?> $mrr_verwijderen"; ?>
     
"; } else { echo "$mrr_aangeboden
"; } $s_ritten_vertrekdatum = convert_date($f_ritten_vertrekdatum,3); if ($f_ritten_eerstevertrekdatum < $f_ritten_vertrekdatum) { $week= ""; $s_ritten_eerstevertrekdatum = convert_date($f_ritten_eerstevertrekdatum,3); $freqtekst=""; if ($f_ritten_frequentie == "dag") { $freqtekst=$mrr_dagelijks; } if ($f_ritten_frequentie == "een") { $freqtekst=$mrr_eenmalig; } if ($f_ritten_frequentie == "wek") { $freqtekst=$mrr_wekelijks; } if ($f_ritten_frequentie == "maa") { $freqtekst=$mrr_maandelijks; } if ($f_ritten_frequentie == "een") { if ($f_ritten_eerstevertrekdatum > $datum) { $titeltekst= $freqtekst.$mrr_inperiode.$s_ritten_eerstevertrekdatum.$mrr_tm.$s_ritten_vertrekdatum; } else { $titeltekst= $freqtekst.$mrr_inperiodetm.$s_ritten_vertrekdatum; } } else { if ($f_ritten_eerstevertrekdatum > $datum) { $titeltekst= $freqtekst.$mrr_vanaf.$s_ritten_eerstevertrekdatum; } else { $titeltekst= $freqtekst; } } if ($f_ritten_dagen == "ino") { $titeltekst=$titeltekst.", ".$mrr_inoverleg; } if ($f_ritten_dagen == "een") { $titeltekst=$titeltekst.$mrr_op; if($f_ritten_ma=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_ma; } if($f_ritten_di=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_di; } if($f_ritten_wo=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_wo; } if($f_ritten_do=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_do; } if($f_ritten_vr=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_vr; } if($f_ritten_za=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_za; } if($f_ritten_zo=="J"){ $week=$week.$mrr_of.$mrr_zo; } } if ($f_ritten_dagen == "all") { $titeltekst=$titeltekst.$mrr_op; if($f_ritten_ma=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_ma; } if($f_ritten_di=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_di; } if($f_ritten_wo=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_wo; } if($f_ritten_do=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_do; } if($f_ritten_vr=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_vr; } if($f_ritten_za=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_za; } if($f_ritten_zo=="J"){ $week=$week.$mrr_en.$mrr_zo; } } if(!empty($week)){ $pos=strpos($week," ",1); $week=substr($week,$pos); } $titeltekst=$titeltekst.$week."!"; echo "$titeltekst"; } else { $titeltekst=$f_ritten_vraag_aanbod.", meerijden op datum!"; echo "$s_ritten_vertrekdatum"; } ?>