bevestigingsdatum; $r_uwsite = $row->uwsite; if ($r_bevestingingsdatum!="0000-00-00" and $r_uwsite == "J"){ $r_emailadres = $row->emailadres; $r_uwlogo = $row->uwlogo; $_SESSION['i_uwlogo'] = $r_uwlogo; $namen = explode("@",$r_emailadres); $_SESSION['i_uwthemanaam'] = $namen[0]; $_SESSION['i_uwdomeinnaam'] = $namen[1]; $_SESSION['i_uwsitenr'] = $row->relatienummer; if(isset($_SESSION['login']) and !empty($_SESSION['login'])) { } else { $_SESSION['i_uwsite'] = "N"; } $p_uwthemanaam = $_SESSION['i_uwthemanaam']; $p_uwdomeinnaam = $_SESSION['i_uwdomeinnaam']; $p_uwsitenr = $_SESSION['i_uwsitenr']; $p_uwsite = $_SESSION['i_uwsite']; $p_uwlogo = $_SESSION['i_uwlogo']; } } // } } $domein = ereg_replace("^(www.)?([^.]+).[^.]+$","\\2",$_SERVER['HTTP_HOST']); if ($domein == "meerijden") { $appid = "319033378114494"; $appurl = "http://www.meerijden.nu/r_facebooklogin.php"; } else { $appid = "293558334026340"; $appurl = "http://www.rideshare.nu/r_facebooklogin.php?codet=$taal"; } ?> <?echo $idt_title?> "); ?>
nl   en
$idl_mijnritten"); } else { echo ("$idl_aanmelden"); }?> $idl_mijngeg"); } else { echo ("$idl_inloggen"); }?>